Thursday, February 17, 2011

eg har kjøpt sukker

Ja, du leste rett, eg har faktisk fått kjøpt sukker, ein heil kilo. Nå var det ikkje sånn at det ikkje var sukker i huset, men man må jo benytte sjansen. Det har seg slik at sukkerhylla på supermarkedet har i det siste ikkje innehaldt meir enn ein lapp der det står "kun ein pose pr. kunde". I går gjekk ryktet om at det var sukker igjen! Og det stemte.

Grunnen til denne sukkermangelen er eg ikkje heilt sikker på. Det eg veit er at fra gasolinozoen ved nyttår så har det ikkje vore berre berre å kjøpe sukker. Veit du ikkje kva gasolinozoen er sa du? Jo det var at bensinprisane gjekk opp med 80 % over natta, og når folk viste tydeleg at det syns dei ikkje noko om, så gjekk det ned igjen, til akkurat den same prisen som før. Men når transportprisane gjekk opp, så gjekk også matvareprisane opp. Og det vart lange køar for å kjøpe sukker og mjøl billig. Etterkvart gjekk det over til å bli lange køar for å kjøpe sukker generelt.

Som den nordmannen eg er, tenkte eg at det var krise med mjølmangel, da kan ein jo etter kvart ikkje lage brød. Men det er visst ikkje slik her, for sukker brukar ein jo til ALT. Så det at eg har hatt ein kilo sukker i fleire månader er nok litt spesielt.

Men no er eg påvirka av bolivianarane, eg har ikkje begynt å bruke sukker i hverken, kaffen teen eller i nokon som helst del av frokosten, men når eg hadde mogelegheita til å kjøpe sukker i dag så vart eg rett og slett glad.

No comments: