Thursday, January 28, 2010

På canchaen

Når Jofrid og eg var på Canchaen tok Jofrid bilder.


No comments: